ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Registrace pro kontinent Afrika

 • společností
 • poboček
 • dceřiných spol.
 • produktů
 • licencí
 • povolení

Zakládání společností, poboček a dceřiných společností v Africe, registrace produktů a potřebných licencí a povolení:

Zajistíme pro Vás všechny nezbytné informace, registrovat společnost, pobočku nebo dceřinou společnost, sídlo pro Vaše firmy, nalezení vhodné kanceláře, vytipovat vhodnou lokalitu, zajistit lidské zdroje, zaregistrovat produkt a vyřídit potřebné licence.

V rámci osobního přístupu k požadavkům klienta, jsme současně připraveni posoudit daný záměr a doporučit nejvhodnější typ postupu a řízení.

Ceník služeb je individuální, dle náročnosti poskytnutých služeb.

Všechny společnosti jsou kompletně vybaveny:

 • papírovým výpisem z obchodního rejstříku
 • registrací u FÚ
 • příslušnými úředními tiskopisy
 • zákonnými registry
 • rozdělením podílů
 • požadovanými usneseními
 • plnými mocemi a podílovými certifikáty
 • získání potřebných licencí k danému segmentu podnikání

Zajištění externích služeb, nově vytvořeným společnostem nabízíme:

 • zajištění vedení účetnictví externí účetní firmou znalou místních zákonů
 • doporučení při založení bankovních účtů
 • registrace k DPH
 • právní úkony místní advokátní kanceláří
 • zajištění ochrany osob a majetku
 • asistence při vyřízení cla, zajištění uskladnění zboží
realizace MIDEO realizace MIDEO
Switch The Language